آرشیو مطالب مرتبط با ۱.۳ رنگ غذا به ویژه زرد و قرمز


1 هفته پیش

غذاهای مفید و مضر برای کودکان بیش فعال کدامند؟

غذاهای مفید و مضر برای کودکان بیش فعال کدامند؟

نوع غذای مصرفی برای درمان کودکان بیش فعال مهم است وغذاهایی که باعث تحریک سیستم عصبی می شود، وضعیت بیماررا بدترمی کند. دختر ایزدی،... ادامه خبر

تصویری


ویدئو