آرشیو مطالب مرتبط با ۶سالگی


3 ماه پیش

بازی کودک با آلتش، برخورد مناسب

بازی کودک با آلتش، برخورد مناسب

  پرسش: دارای 2 فرزند دختر با سنهای 7سال و 6 ماهه هستم، از نظر اقتصادی همسرم کارگر است. دختر بزرگم حدود یک و نیم سال میشود مدام ب... ادامه خبر

تصویری


ویدئو