موبایل‌ های دهه ۷۰ ، به پول دهه ۹۰، چقدر می‌ ارزد؟

منبع: دوستان

28

1398/5/6

17:48


اولین سری موبایل های ورودی به ایران در سال ۷۲ به قیمت ۴۵۰ هزار تومان به مشترکان واگذار شد.

تطبیق قیمت سیم کارت با قیمت دلار نشان می دهد، بهای یک سیم کارت تلفن همراه، با توجه به نرخ متوسط ۱۸۰ تومانی برای دلار در سال ۱۳۷۲، برابر با ۲۵۰۰ دلار بوده است. به این ترتیب با در نظر گرفته نرخ ۱۲ هزار تومان برای دلار، قیمت هر موبایل دهه هفتاد به پول امروز به حدود ۳۰ میلیون تومان می رسد.

متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران در آن روزهای، در سال ۱۳۷۲ برابر با ۵۰ هزار تومان بود به این ترتیب بهای یک سیم کارت با ۹ متر مربع واحد مسکونی در پایتخت برابری می کرد.

www.dustaan.com موبایل‌ های دهه ۷۰ ، به پول دهه ۹۰، چقدر می‌ ارزد؟

0/5 ( 0 نظر )