تصویری


3 روز پیش

کولاک و هنرنمایی خارق العاده استاد رزیتا دغلاوی نژاد اسطوره مجریگری کودک در اجرای جشن نیمه شعبان “حسینیه اعظم”

کولاک و هنرنمایی خارق العاده استاد رزیتا دغلاوی نژاد اسطوره مجریگری کودک در اجرای جشن نیمه شعبان “حسینیه اعظم”

مشاهده

https://www.namasha.com/videos/dl/7451411719-480p/هنرنمایی-و-کولاک-خارق-العاده-استاد-رزیتا-دغلاوی-نژاد-برترین-مجری-کودک-در-حسینیه-اعظم-شهرستان-اشکنان-جشن-میلاد-نور--480p.mp4 https://www.namasha.com/videos/dl/7451412040-480p/کولاک-و-هنرنمایی-خارق-العاده-استاد-رزیتا-دغلاوی-نژاد-اسطوره-مجریگری-کودک-در-اجرای-جشن-نیمه-شعبان-حسینیه-اعظم--480p.mp4 https://www.namasha.com/videos/dl/7451412789-480p/گروه-جهادی-حسینیه-اعظم-شهرستان-اشکنان-با-احترام-تقدیم-میکند--480p.mp4 https://www.namasha.com/videos/dl/7451414080-720p/اجرای-اسطوره-مجریگری-کودک-استاد-رزیتا-دغلاوی-نژاد-در-جشن-نیمه-شعبان-720p.mp4 https://www.namasha.com/videos/dl/7451411719-480p/هنرنمایی-و-کولاک-خارق-العاده-استاد-رزیتا-دغلاوی-نژاد-برترین-مجری-کودک-در-حسینیه-اعظم-شهرستان-اشکنان-جشن-میلاد-نور--480p.mp4?_=1 https://www.namasha.com/videos/dl/7451412040-480p/کولاک-و-هنرنمایی-خارق-العاده-استاد-رزیتا-دغلاوی-نژاد-اسطوره-مجریگری-کودک-در-اجرای-جشن-نیمه-شعبان-حسینیه-اعظم--480p.mp4?_=2 https://www.namasha.com/videos/dl/7451412789-480p/گروه-جهادی-حسینیه-اعظم-شهرستان-اشکنان-با-احترام-تقدیم-میکند--480p.mp4?_=3 https://www.namasha.com/videos/dl/7451412789-480p/گروه-جهادی-حسینیه-اعظم-شهرستان-اشکنان-با-احترام-تقدیم-میکند--480p.mp4?_=4 https://www.namasha.com/videos/dl/7451414080-720p/اجرای-اسطوره-مجریگری-کودک-استاد-رزیتا-دغلاوی-نژاد-در-جشن-نیمه-شعبان-720p.mp4?_=5

تصویری


ویدئو