فیلم کامل بیهوش شدن امام جماعت مسجد هنگام دعا در موصول عراق

منبع: شبونه

1

1403/1/21

15:09


فیلم کامل بیهوش شدن امام جماعت مسجد هنگام دعا در موصول عراق که مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته است. این امام جماعت که نماز روزهای اخر ماه رمضان را میخواند به یکباره از حال رفت . https://video.shaboneh.com/news/bihosh.mp4 این نمازگزار در حالی که به شدت غرق در عبادت و راز و نیاز بوده …

فیلم کامل بیهوش شدن امام جماعت مسجد هنگام دعا در موصول عراق

فیلم کامل بیهوش شدن امام جماعت مسجد هنگام دعا در موصول عراق که مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.

این امام جماعت که نماز روزهای اخر ماه رمضان را میخواند به یکباره از حال رفت .

این نمازگزار در حالی که به شدت غرق در عبادت و راز و نیاز بوده که به صورت ملتمسانه دعا میخواند و در نهایت به یکباره بیهوش شد و شخصی دیگر به سرعت جای او را گرفت که نظم نماز جماعت به هم نخورد.

لازم به ذکر است خبرنگار «العربیه» دوشنبه ۲۰ فروردین اعلام کرد که هلال ماه شوال در دو رصدخانه رسمی «سدیر» و «تمیر» در پادشاهی عربی سعودی رؤیت نشده است.

پیش‌تر دادگاه عالی سعودی عموم مسلمانان در این کشور را به مشاهده هلال ماه شوال در شامگاه دوشنبه هشتم ماه آوریل ۲۰۲۴ فراخوانده بود.

دادگاه عالی سعودی در بیانیه‌ای از همه کسانی که موفق شوند هلال ماه شوال را با چشم مسلح یا غیرمسلح ببینند خواسته بود. به آن گزارش داده و ضمن ثبت مشاهدات خود با نزدیک‌ترین مرکز ارتباط گیرند تا در نزدیک‌ترین دادگاه شهادت‌نامه آنها مبنی بر رؤیت هلال ماه، ثبت شود.

نظرات


تصویری


ویدئو