(ویدئو) همکاری و همدلی تماشایی مردم برای دستگیری دزد موتورسوار در مشهد

منبع: ساعد نیوز

1

1402/11/11

23:07


ساعد نیوز: در این صحنه می‌بینیم که ابتدا یکی از افراد حاضر دزد موتورسوار را متوقف می‌کند و سپس دیگران به‌جای آنکه با بی‌تفاوتی از محل دور شوند، با شجاعت و غیرت به‌هم ملحق می‌شوند تا دزدها را گیر بیندازند که این کار گروهی متعهدانه به‌خوبی جواب می‌دهد.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو