بیانات رهبر معظم انقلاب درباره انتخاب رشته کنکور!

منبع: پرشین وی

14

1398/5/25

10:25


بیانات منتشرنشده رهبر انقلاب درباره انتخاب رشته کنکور را ببینید.

بیانات رهبر معظم انقلاب درباره انتخاب رشته کنکور!

رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخاب رشته اظهاراتی داشته و تاکید کرده اند که انتخاب رشته متناسب با علاقه باشد تا استعداد فرد شکوفا شود . اگر ما استعداد کسی را مورد توجه قرار داده و او را در جایی که استعداد دارد قرار دهیم امروز هم پدید آمدن ابوعلی سیناها بعید نیست و دانشگاه گرایی را یکی از اشکالات آموزش و پرورش دانسته اند .  بیانات رهبر معظم انقلاب درباره انتخاب رشته دانشگاهی را در ادامه در پرشین وی می توانید مشاهده کنید .

بیانات رهبر معظم انقلاب درباره انتخاب رشته

بیانات رهبرانقلاب درباره انتخاب رشته کنکور را ببینید.

بیانات رهبر معظم انقلاب

رهبر معظم انقلاب

بیانات رهبر درباره انتخاب رشته

 

خبر آنلاین

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو