هزینه کمر‌شکن رومینگ ایران بر دوش عقاب مهاجر

منبع: برترین ها

24

1398/8/4

09:35


‏گروهی از دانشمندان روسی که برای مکان‌یابی عقاب‌های مهاجر، از دستگاه‌هایی مجهز به ارسال ‎پیام‌کوتاه استفاده می‌کردند پس از ورود این عقاب‌ها به ایران با هزینه سنگین رومینگ شبکه موبایل ایران مواجه شدند. این هزینه برای سفر یکی از عقاب‌ها به اندازه‌ای بود که تقریبا بودجه پروژه تمام شد.

‏برترین‌ها: گروهی از دانشمندان روسی که برای مکان‌یابی عقاب‌های مهاجر، از دستگاه‌هایی مجهز به ارسال ‎پیام‌کوتاه استفاده می‌کردند پس از ورود این عقاب‌ها به ایران با هزینه سنگین رومینگ شبکه موبایل ایران مواجه شدند. این هزینه برای سفر یکی از عقاب‌ها به اندازه‌ای بود که تقریبا بودجه پروژه تمام شد.

هزینه کمر‌شکن رومینگ ایران بر دوش عقاب مهاجر

مطالب مشابه