کیترینگ ناریجه (هفت تیر)

کیترینگ ناریجه (هفت تیر)


منبع: همگردی

22

1398/8/19

16:01


کیترینگ ناریجه (هفت تیر)
آدرس: تهران هفت تیر، ابتدای مفتح جنوب، کوچه جار، پاساژ مادر، طبقه دوم
آدرس اینستاگرام : https://www.instagram.com/narijeh.catering/
تلفن : 02188867067

کیترینگ ناریجه

کیترینگ ناریجه

کیترینگ ناریجه

کیترینگ ناریجه

کیترینگ ناریجه

کیترینگ ناریجه

کیترینگ ناریجه

کیترینگ ناریجه

کیترینگ ناریجه

کیترینگ ناریجه

کیترینگ ناریجه