دسته بندی : تعبیر خواب,سرگرمی

در این نوشته از بخش تعبیر خواب پرتال دلبرانه قصد داریم تعبیر خواب انار را درج نماییم.

دیدن انار در خواب می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.

در این مطلب شما میتوانید انواع تعبیر خواب در رابطه با این موضع را از نظران معبران مختلف مطالعه نمایید

با ما همراه باشید…

تعبیر خواب انار | دیدن انار شیرین انار خوردن به روایت معبران معتبر

تعبیر خواب انار

در ادامه انواع تعبیر خواب های :

تعبیر خواب انار برای زن باردار ، تعبیر خواب انار شیرین ، تعبیر خواب انار امام صادق

تعبیر خواب انار گرفتن از مرده ، تعبیر خواب انار سفید  ، تعبیر خواب انار بر درخت

بررسی خواهیم کرد.

دیدن انار در خواب نشانه چیست؟

میوه انار سمبل سلامتی می باشد. همچنین می توانند معانی مختلفی مثل زیبایی، پول و سبک زندگی را انتقال دهد.

در این بخش می خواهیم که کمی به معانی مختلف انار در خواب بپردازیم.

سمبل و نشانه دیدن انار در خواب چیست؟

انار را می‌ توان به میوه های نسبتاً گران دسته بندی کرد که طعم بسیار لذت‌ بخشی نیز دارد.

به همین دلیل است که رویای انار در خواب می تواند نشانه ثروتمندی باشد.

به عبارت ساده تر دیدن انار در خواب را می توان ثروت در خواب تعبیر کرد. میوه انار قرمز تیره و شیرین برای سلامتی فواید بسیار زیادی دارد.

بنابراین این رویا می تواند علامت هایی از سلامت فرد را نشان دهد. البته معانی منفی نیز برای آن وجود دارد.

تعبیر خواب انار شکسته

انار شکسته می تواند نشان دهنده طلاق یا جدایی باشد.

تعبیر خواب انار خوردن

اگر در خواب دیدید که یک فرد سالم در حال خوردن انار است، این خواب می تواند نشان دهنده بیماری در فرد باشد.

جدا از ثروت و سلامتی، رویای انار همچنین به جذابیت و میل به رابطه جنسی مرتبط است.

خوردن دانه های انار نشان دهنده این است که شب خوبی را با شریک عاطفی خود خواهید گذراند.

البته این موضوع بیشتر به خوشگذرانی ها ربط دارد و زیاد احساسات شما را درگیر خواهد کرد.

همچنین می تواند نشان دهنده هوس باشد.‌ خوردن دانه های انار می تواند به رخ دادن اتفاقاتی در زندگی اشاره کند.

رایج ترین رویاها در مورد دیدن انار

تعبیر خواب کاشت انار

کاشت انار. درخت انار در خواب معنی خوبی خواهد داشت. تعبیر آن این است که اتفاقات خوبی از لحاظ اقتصادی برای شما رخ می دهد.

کاشت انار می تواند نشان دهنده ثروت باشد و علامت های خوبی را نشان دهد.

این ناامیدی ها می‌ تواند به احساس ناامنی و فاصله شما با فرد مورد علاقه زندگیتان مرتبط باشد.

سعی کنید که فعالیت های خود را با برنامه‌ریزی بیشتری انجام دهید.

تعبیر خواب آب انار

تعبیر خواب آب انار

آب انار تازه.‌ این خواب نشان دهنده علاقه شما به پرندگان است. همچنین می تواند پیام مهربانی را به شما انتقال دهد.

انار تازه در خواب همچنین معنی این را دارد که خبر های خوبی به دست شما خواهد رسید. پرنده خوشبختی به زندگی شما پرواز خواهد کرد.

همچنین دیدن آب انار نیز نشان دهنده این است که فرزند شما به سفر می رود.

اگر آب انار را بنوشید، یعنی اینکه مشکلی برای شما ایجاد می شود.

 معنی خواب انار چیست؟

دیدن انار در خواب مربوط به سفر کردن می باشد.

تعبیر خواب دانه های انار

اگر دانه های انار را در خواب ببینید که کاملاً قرمز و درشت است، یعنی اینکه ملاقاتی خواهید داشت که از فاصله های بسیار دور می باشد.

اگر دیدید که انار شما هیچ دانه ای نداشت، یعنی اینکه سفر بدی در پیش خواهید داشت.

تعبیر خواب انار روی شاخه درخت

دیدن انار روی شاخه درخت نشان دهنده این است که در انتهای سفر اتفاق خوبی برایتان رخ خواهد داد.

تعبیر خواب جمع کردن انار

اگر ببینید که در حال جمع کردن انار ها هستید، یعنی اینکه به شهر دیگری مهاجرت می کنید و در آنجا ساکن می شوید.

تعبیر خواب خرید و فروش انار

اگر در حال خرید و فروش انار هستید یا اینکه انارهایی در بازار وجود دارند، یعنی اینکه همراه با خانواده به مسافرت خواهید رفت.

تعبیر خواب فشار دادن انار 

اگر در خواب دیدید که در حال فشار دادن انار هستید تا آب آن را بگیرید، یعنی اینکه مشکلاتی سر راه سفر شما قرار می گیرد.

تعبیر خواب چیدن انار

چیدن انار در خواب نیز اگر طعم ترشی داشته باشد، یعنی اینکه افراد جدیدی را در طول سفر ملاقات می کنید و روابط خود را با آنها می سازید.‌

همچنین مزه شیرینی انار در خواب نیز نشان دهنده این است که افرادی را در سفر ملاقات می کنید که برای شما بد یمن هستند.‌

تعبیر خواب چیدن انار

تعبیر خواب انار به روایت امام صادق (ع)

تعبیرهای خوردن انار شیرین عبارتند از:

جمع کردن مال و اموال

زن خوب و پارسا

شهر آباد

تعبیر خواب انار به روایت جابر مغربی

اگر کسی زمانی که در بیداری فصل انار است در خواب ببیند که انار شیرین می‌خورد، هزار درهم یا شاید کمتر از آن یعنی پنجاه دینار یا پنجاه درهم به دست می‌آورد.

اینگونه رویاها بایستی بر اساس بزرگی و همت شخص رویابین تعبیر گردد.

اگر بیند انار به زمستان و یلدا همی خورد، دلیل که به عددهر دانه او را چوبی بزنند در همه چیز حکم انار شیرین میانه است.

تعبیر خواب خوردن انار ترش چه در فصلش باشد و چه خارج از فصلش بد است.

تعبیر خواب انار به روایت حضرت دانیال

تعبیر انار: مال و اموال می‌باشد، ولی به اندازۀ سعی و همت تو، مخصوصاًً اگر در فصل انار خواب آن را ببینی، ولی اگر در بیداری فصل انار نباشد، تعبیرش بد است.

تعبیر درخت انار: شخصی است که مال و نعمت فراوانی دارد. ‌‌‌‌‌

بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش زنی ثروتمند و شایسته می‌باشد (تعبیرهای مختلف).

اگر ببینی انار چیده‌ای و از آن می‌خوری، یـعـنـی از زنی زیبا سود و منفعت به دست می‌آوری .

معنی خواب انار به روایت محمدبن سیرین

خوردن انار شیرین در خواب نشانه جمع کردن مال و اموال می باشد.

با این حال بعضی تعبیرگران دیگر معتقدند که تعبیر خوردن یک انار شیرین در خواب نشانه این است که شما هزار درهم به دست خواهید آورد.

دیدن انار ترش در خواب را نشانه غم و اندوه می داند.

معنی خواب انار به روایت اسماعیل بن اشعث 

 • اگر پادشاهی در خواب ببیند که انار دارد، یـعـنـی حکومت شهری را به دست می‌آورد.
 • اگر رئیسی این خواب را ببیند، یـعـنـی بر روستایی ریاست می‌کند.
 • اگر بازرگانی این خواب را ببیند، یـعـنـی ده هزار درهم به دست می‌آورد.
 • اگر بازاری باشد، یـعـنـی هزار درهم به دست می‌آورد.
 • اگر شخص فقیر و تنگدستی این خواب را ببیند، یـعـنـی یک یا ده درهم به دست می‌آورد.

معنی خواب انار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

انار میوه ای بهشتی است و دیدن آن در خواب نیکو است.

البته برخی معبران کهن ، دیدن انار در خواب را به مال و پول تعبیر می کردند و برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می رسد حساب کرده و هر انار را هزار درم می نوشتند.

برخی از معبران انار شیرین و با طراوت را به زن خوب روی و مهربان تعبیر کرده‌اند.

چنانچه کسی ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می‌گیرد زنی خلیق و خوبروی سرراهش قرار می‌گیرد.

اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می‌گردید.

روی هم رفته دیدن انار در خواب به وقت خود یعنی در فصل انار خوب است و در بی وقت خوب نیست.

دیدن انار لهیده و گندیده را نشانه انسانی احمق و ابله و مزاحم تعبیر می کند و می گوید :

اگر خواب ببینید که اناری لهیده در دست دارید و یا اینکه انار گندیده و شلی را در راه پیدا کردید نشانه این است که به زودی با انسانی احمق و ابله برخورد خواهید کرد.

در بیداری اگر کسی اناری را پوست کند و دانه اش را جدا کرد و نمک و گلپر زد و مقابل ما در بشقابی گذاشت به ما محبت کرده است.

اما اگر در خواب کسی این کار را بکند نشانه این است که برای ما توطئه ای ترتیب داده است که باید هشیار و بینا و آگاه باشیم.

اگر خود ما در خواب انار را دانه کنیم و در بشقاب پیش روی کسی قرار بدهیم خواب ما می گوید که ما درباره آن شخص حسن نیت نداریم .

ممکن است کاری بکنیم که به او زیان برسد و مهم نیست که آن شخص در خواب ما آشنا باشد یا غریبه.

معنی خواب انار به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

انار در خواب: به روزی آسان یا به زن، تعبیر میشود. اگر انار به زن تعبیر شود، زنی زیباروی است و اگر اناری تمیز و تازه باشد به دختر تعبیر میشود.

تعبیر خواب انار به روایت ابراهیم کرمانی

معنی خواب انار به روایت ابراهیم کرمانی

چنانچه بازرگان هستی و در بیداری نیز فصل انار باشد و در خواب ببینی انار شیرین می‌خوری، جنس و کالای تو رایج می‌شود.

اگر مسافر هستی، تعبیرش این است که سفر خوب و مبارک و با سود و منفعتی خواهی داشت.

چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد، اگر در خواب ببینی انار شیرینی را با پوست و پیه (پوسته‌های سفید داخلی) آن می‌خوری، از همه چیز برخوردار می‌شوی.

معنی خواب انار از دیدگاه آنلی بیتون 

گرفتن انار از دست نامزد خود در خواب : علامت آن است که با تمامی نیرنگهایی که پیرامون شما را فرا گرفته است ، با اتکا به نیروهای درونی خود از اسارت آنها جان سالم به در می برید .

تعبیر خواب خوردن انار: نشانه آن است که اسیر و تسلیم زیباییهای فردی خواهید شد.

خواب انار ، نشانه آن است که از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می کنید و پیوسته به دانش خود می افزایید.

تعبیر خواب انار از دیدگاه کارل یونگ

خواب انار بیانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. به طمع انداختن و دعوت به رابطه ی جنسی هم بیان می شود.

تعبیر دیگر این است که بیانگر خون است.

تعبیر خواب انار از دیدگاه لیلا برایت

دیدن یا خوردن انار در خواب نشانه رهایی از اتهامات دیگران نسبت به شما است.

معنی خواب انار در کتاب سرزمین رویاها

 1. اگر در خواب ببینید که یک انار را به دو قسمت می کنید نشانه آنست که طلبکاران شما دنبال دردسر می گردند .
 2.  دیدن خواب خوردن انار نشانه خوشبختی و سلامت است .
 3.  اگر در خواب ببینید که یک ظرف پر از انار دارید نشانه آنست که نباید بدون فکر کاری انجام دهید .
 4. خواب درخت انار نشانه آنست که ثروت بزرگی نصیبتان می شود .
 5.  خواب یک درخت انار پر ازگل نشانه خوشبختی است
 6. خواب یک درخت پر از انار نشانه شادی و لذت است .
 7.  دیدن انار گندیده و فاسد در خواب نشانه آنست که مشکلات بسیار در انتظار شماست .

معنی خواب انار برای زن باردار

اگر زن بارداری انار بخورد تعبیرش فرزندی زیبا و آینده دار است .

ترجمه اختصاصی سایت دلبرانه ☚☚ weknowyourdreams / dreaminterpretation

منبع فارسی:بیتوته / ستاره