شناخته شده ترین بنای جهان در پاریس نشسته است

منبع: همگردی

163

1398/9/5

20:47


یک عکاس اینستاگرامی در سفر به پاریس این عکس را از برج ایفل به ثبت رساند. برج ایفل در میدان شان دومارس و در کنار رود سن قرار دارد. در سفر به پاریس بازدید از ایفل، شناخته شده ترین بنای جهان، را از دست ندهید.

برج ایفل

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو