کودکی که خودش را میزند، بیمار است؟

منبع: نی نی بان

3

1399/1/7

13:37


 سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دختر ۱۵ماهه ای دارم که چند ماه است عادت کرده با دستش توی سر خودش یا بقیه می زنه، اصلا دعواش نکردم و کسی هم بهش یاد نداده. ولی نمی دونم چرا فراموش نمی کنه. موقع انجام این کار به روش نمیارم ولی تکرار می کنه. نگرانم تا بزرگتر بشه ترک نکنه.

دکتر کتایون خوشابی، فوق تخصص روان پزشکی کودکان و نوجوانان:
با توجه به اینکه از 15 ماهگی تا 3.5 سالگی سخت ترین سن تربیت کودک شروع می شود باید بدانید که این رفتارها در این سن بسیار طبیعی است وقتی کودک شما درخواستی را دارد و به آن نمی رسد یک سری رفتار را در کودک مشاهده می کنیم که شامل جیغ زدن قشرق کردن، پا کوبیدن، سر به زمین، به دیوار زدن و توی سر زدن است. اگر بخواهیم این رفتار بهبود پیدا کند باید به این رفتارها بی توجهی کامل نشان دهید هم شما و هم افراد خانواده. با هم در این رفتار هماهنگ باشید، اگر بارها که این رفتار سر می زند سرتان را برگردانید یا توجه نشان ندهید با بی توجهی مطلق به مرور این رفتار کودک کمتر خواهد شد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو