ابتکار شهرداری خرمشهر برای مقابله با کرونا

منبع: برترین ها

15

1399/1/12

13:25


ویدئویی از ابتکار شهرداری خرمشهر برای مقابله با کرونا‌ را ببینید.

برترین‌ها: ویدئویی از ابتکار شهرداری خرمشهر برای مقابله با کرونا‌ را ببینید.

ابتکار شهرداری خرمشهر برای مقابله با کرونا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو