تایید نشده؛ اردشیر زاهدی کشته شد

منبع: برترین ها

22

1399/2/22

01:56


یک روزنامه سوئیسی مدعی شد اردشیر زاهدی کشته شده است

عصر خبر: یک روزنامه سوئیسی مدعی شد اردشیر زاهدی کشته شده است

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو