بازدید ولادیمیر پوتین از رزمایش «قفقاز ۲۰۲۰» + عکس

بازدید ولادیمیر پوتین از رزمایش «قفقاز ۲۰۲۰» + عکس


9

1399/7/7

00:07


تصاویری از بازدید ولادیمیر پوتین از رزمایش «قفقاز ۲۰۲۰» در روسیه را ببینید.

بازدید ولادیمیر پوتین از رزمایش «قفقاز ۲۰۲۰» + عکس

بازدید ولادیمیر پوتین از رزمایش «قفقاز ۲۰۲۰» + عکس

بازدید ولادیمیر پوتین از رزمایش «قفقاز ۲۰۲۰» + عکس

بازدید ولادیمیر پوتین از رزمایش «قفقاز ۲۰۲۰» + عکس

بازدید ولادیمیر پوتین از رزمایش «قفقاز ۲۰۲۰» + عکس

بازدید ولادیمیر پوتین از رزمایش «قفقاز ۲۰۲۰» + عکس

بازدید ولادیمیر پوتین از رزمایش «قفقاز ۲۰۲۰» + عکس

بازدید ولادیمیر پوتین از رزمایش «قفقاز ۲۰۲۰» + عکس

بازدید ولادیمیر پوتین از رزمایش «قفقاز ۲۰۲۰» + عکس

بازدید ولادیمیر پوتین از رزمایش «قفقاز ۲۰۲۰» + عکس

بازدید ولادیمیر پوتین از رزمایش «قفقاز ۲۰۲۰» + عکس

منبع: اسپوتنیک

 

تصویری


ویدئو