کنایه مجری سیما به نحوه اجرای ممنوعیت سفر

منبع: برترین ها

6

1399/7/24

14:39


مجری تلویزیون در کنایه به نحوه اجرای ممنوعیت سفر گفت:۱۲ شب به بعد کرونا وحشی می‎شود و قبل از آن آرام است؟ اتوبوس و هواپیما کرونا منتقل نمی‎کند؟

خبرآنلاین: مجری تلویزیون در کنایه به نحوه اجرای ممنوعیت سفر گفت:۱۲ شب به بعد کرونا وحشی می‎شود و قبل از آن آرام است؟ اتوبوس و هواپیما کرونا منتقل نمی‎کند؟ 

کنایه مجری سیما به نحوه اجرای ممنوعیت سفر

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو