محمد شریعتمداری نوشت: «در روز ‎عصای سفید، مطالبات به‌حق ‎نابینایان را شنیدم، در تماس با وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان استخدامی، ‎استخدام نابینایان، وزیر کشور و وزیر راه، مناسب‌سازی شهری و رئیس سازمان برنامه، تامین بودجه ‎قانون حمایت از معلولان را پیگیری کردم. به امید روزهای بهتر برای نابینایان عزیز.»