کاروانسرای خانات در تهران + عکسها

کاروانسرای خانات در تهران + عکسها


منبع: همگردی

8

1399/7/26

07:01


کاروانسرای خانات بزرگترین کاروانسرای درون شهری تهران بوده است. این کاروانسرا در اواخر دوران ناصرالدین شاه قاجار بنا شده و نزدیک به دو قرن قدمت دارد. معماری آن به شیوهٔ آجر کاری است و دارای دو بخش حیاط و راهروی ورودی است. عمارت کاروانسرای خانات، بزرگترین بنا در نوع خود در داخل بافت مرکزی شهر تهران و همچنین داخل بافت تاریخی بوده که فاقد حریم مصوب است. این مکان به علت آتش سوزی سال 1357 بلااستفاده بود و در نهایت در اسفند ماه سال 1388 جهت برپایی جشن نوروزی بازگشایی مجدد شد.

کاروانسرای خانات در تهران + عکسها

کاروانسرای خانات در تهران + عکسها

کاروانسرای خانات در تهران + عکسها

کاروانسرای خانات در تهران + عکسها

کاروانسرای خانات در تهران + عکسها

کاروانسرای خانات در تهران + عکسها

کاروانسرای خانات در تهران + عکسها

کاروانسرای خانات در تهران + عکسها

کاروانسرای خانات در تهران + عکسها

کاروانسرای خانات در تهران + عکسها

تصویری


ویدئو