بازار داغ گیاهان دارویی در یاسوج + تصاویر

بازار داغ گیاهان دارویی در یاسوج + تصاویر


منبع: همگردی

5

1399/8/28

17:31


ایرنا/ در روزهای سیاه کرونایی و سرمای پاییزی بازار گیاهان دارویی در یاسوج داغ است. مردم برای مقابله با بیماری کرونا گیاهان با طبع گرم مصرف می کنند.

بازار داغ گیاهان دارویی در یاسوج + تصاویر

بازار داغ گیاهان دارویی در یاسوج + تصاویر

بازار داغ گیاهان دارویی در یاسوج + تصاویر

بازار داغ گیاهان دارویی در یاسوج + تصاویر

بازار داغ گیاهان دارویی در یاسوج + تصاویر

بازار داغ گیاهان دارویی در یاسوج + تصاویر

تصویری


ویدئو