بدون تعارف با دادستان نظامی درباره سقوط ۷۳۷

منبع: برترین ها

51

1399/10/19

23:02


تاکنون از ده‎ها نفر از جمله فرماندهان عالی و میانی تحقیقات صورت گرفته است. ستاد کل ۱۰ نفر از افرادی که مقصر شناخته شدند را تنبیه انضباطی و توبیخ کرده و این خارج از بحث رسیدگی موضوع در دادگاه است.

صداوسیما: غلامعباس ترکی، دادستان نظامی تهران درباره سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: کاربر سامانه پدافندی بعد از جابجایی تنظیم موقعیت شمال خود را فراموش کرده و این باعث شده کاربر هدف دورشونده را به اشتباه به‎ عنوان هدف نزدیک‎شونده مشاهده کند. فرمانده سامانه اجازه درگیری نداشته است.

در خصوص پرواز ممنوع تخلفی توسط هیچ مجموعه‎ای صورت نگرفته است. در زمانی که حمله قطعی به کشور صورت نگیرد الزامی به بستن آسمان کشور وجود ندارد. در غرب کشور مسیر کلیر شده بود در پایتخت هم پروازها باید از شبکه پدافندی اجازه می‎گرفتند در مورد هواپیمای اوکراینی همین روال اتفاق افتاده است.

در ابتدای سقوط هواپیما فرضیه‎های مختلفی مطرح بود. از جمله حمله سایبری و خطای خلبان و نقص سامانه پدافندی و غیره مطرح شد و باید چند روز طول می‎کشید تا تمام جهات بررسی شود.

تاکنون از ده‎ها نفر از جمله فرماندهان عالی و میانی تحقیقات صورت گرفته است. ستاد کل ۱۰ نفر از افرادی که مقصر شناخته شدند را تنبیه انضباطی و توبیخ کرده و این خارج از بحث رسیدگی موضوع در دادگاه است.

بدون تعارف با دادستان نظامی درباره سقوط ۷۳۷

مطالب مشابه