امروز در تحولی کم‌سابقه نرخ بازدهی اوراق نقدی و آتی در اکثر سررسیده‌ها به شدت به هم نزدیک بود وعملا نمودار بازدهی اوراق کامل با هم مماس و بدون شیب بود. تحلیل‌گران بر این باورند که این تحول نشان‌دهنده این امر است که هیچ یک از معامله‌گران ایده خاصی برای آینده ندارند.

به صورت کلی به نظر می‌رسد که بازار بدهی در نوعی کمین انتظاری قرار رگفته است. در این فضا نرخ بازدهی اوراق نقدی در سررسیدهای مختلف به هم نزدیک می‌شوند. این مساله در بخش اوراق آتی نیز صدق می‌کند، بیانگر آن است که بازار در انتظار نوعی تغییر جهت است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر کمین انتظاری در نرخ سود/ بازار بدهی در انتظار تغییر جهت بخوانید.