جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه 28 بهمن 99 در تمام مقاطع تحصیلی

منبع: سیمرغ

45

1399/11/27

23:22


جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه 28 بهمن 99 در تمام مقاطع تحصیلی

جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه 28 بهمن 99 شبکه آموزش و 4 سیما و شبکه قرآن به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه 28 بهمن 99

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨  تا ٨:٣٠
تعویض تسمه های خودرو- پایه۱۰ -رشته مکانیک خودرو -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰
انواع روغن موتور و جعبه دنده – رشته مکانیک  خودرو- پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
نصب و سرویس دوربین های مدار بسته – رشته الکترونیک – پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی صفحات وب – پایه ۱۱ –  رشته شبکه و نرم افزار رایانه – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
دانش فنی تخصصی- رشته ساختمان – پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه  دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
مطالعه و مهارت های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
علوم تجربی – منابع انرژی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
علوم تجربی-  فصل ۹ الکتریسته پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
علوم تجربی – فشار پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
آموزش معلمان -سنجش تکوینی آمیخته با تدریس

متوسطه دوم  

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
ریاضی سه –  پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
شیمی  دو – پایه ۱۱ –  رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
ریاضی سه  – پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
فیزیک دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
زیست شناسی سه- پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱تمام رشته ها.
ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲پایه۱۱رشته دبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس جامعه شناسی۱ پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۱۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجه۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۲ پایه۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۲  پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰
اخلاق ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی   چهارم دبستان

ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن  چهارم   دبستان

ساعت۱۵
عربی زبان قران ۲  رشته  های علوم تجربی و ریاضی فیزیک وعلوم  معارف اسلامی  متوسط دوم  نظری

ساعت۱۵:۳۰
پیام های آسمانی  پایه هشتم   مقطع  اول متوسطه


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabarino.com


مطالب مشابه