کمترین نرخ بیکاری فصلی نیز در طول این بازه زمانی متعلق به پاییز ۹۹ با نرخ بیکاری ۹.۴ درصدی است .با توجه به اینکه نرخ بیکاری فصلی نقطه به نقطه است یا به عبارت دیگر میزان بیکاری یک فصل را با میزان بیکاری فصل مشابه سال قبلی مقایسه می کند ،تا حدودی می توان روند نزولی نرخ بیکاری در طول سال گذشته به دلیل افزایش بالای نرخ بیکاری در سال های ۹۷ و ۹۸  دانست .

همانگونه که بخش خدمات بیش از نیمی از حجم اشتغال کشور را تشکیل می دهد ،انتظار می رود تا این بخش بیشترین سهم را در میزان اشتغال زایی داشته باشد .بیشترین تعداد شاغلین در سال ۹۹ در بخش خدمات مشغول بوده و تعداد آن ها بالغ بر ۱۱ میلیون و ۶۶۶ هزار برآورد شده است .به ترتیب در رتبه دوم و سوم نیز بخش صنعت و بخش کشاورزی با سهمی ۳۳.۸ و ۱۵.۸ درصدی قرار دارند .بدین ترتیب سهم بخش ۵۰.۴ درصد است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر واکسن بیکاری در کرونا + نمودار بخوانید.