پرتاب سایوز به سوی ایستگاه فضایی بین‌المللی

منبع: برترین ها

23

1400/1/20

19:26


موشک سایوز در سالروز پرواز یوری گاگارین، به سوی ایستگاه فضایی بین‌المللی پرتاب شد.

یورو نیوز: موشک سایوز در سالروز پرواز یوری گاگارین، به سوی ایستگاه فضایی بین‌المللی پرتاب شد.

پرتاب سایوز به سوی ایستگاه فضایی بین‌المللی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو