حال و هوای مهوش وقاری و منزل غم‌زده‌اش

منبع: برترین ها

7

1400/1/27

11:39


حال و هوای منزل مرحوم قاضی مرادی و اشک های همسرش مهوش وقاری را در این ویدئو می‌بینید: 

برترین‌ها: حال و هوای منزل مرحوم قاضی مرادی و اشک های همسرش مهوش وقاری را در این ویدئو می‌بینید: 

حال و هوای مهوش وقاری و منزل غم‌زده‌اش

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو