وقتی بشیر حسینی تقلب را تبلیغ می‌کند

منبع: برترین ها

7

1400/4/20

22:00


کیوان کثیریان نوشت: پیشتر هم نوشته بودم. ماجرا بیشتر به این می‌ماند که آقای بشیر حسینی با ادبیات ظاهرا متفاوت و رویکردهای سطحی، دم دستی و عجیب، به بهانه روی آوردن به ادبیات جوان پسند و ارائه تصویری لایت و ملایم از یک چهره مذهبی، در صدد آن است که ضمن جلب توجه کاذب، برخی مفاهیم را از اصل خود تهی کند و به ابتذال و انحراف بکشاند.

برترین‌ها: کیوان کثیریان، سینمایی‌نویس شناخته شده در کانال خود نوشت: پیشتر هم نوشته بودم. ماجرا بیشتر به این می‌ماند که آقای بشیر حسینی با ادبیات ظاهرا متفاوت و رویکردهای سطحی، دم دستی و عجیب، به بهانه روی آوردن به ادبیات جوان پسند و ارائه تصویری لایت و ملایم از یک چهره مذهبی، در صدد آن است که ضمن جلب توجه کاذب، برخی مفاهیم را از اصل خود تهی کند و به ابتذال و انحراف بکشاند.

مفاهیمی مثل زیارت، داوری و قضاوت، فوتبال و میل جنسی و حالا هم روحیه کار جمعی، کمک به همنوع و مفهوم تقلب. ماموریتتان درست و دقیق در حال انجام است آقای سید بشیر حسینی. مرحبا و حبذا.

وقتی بشیر حسینی تقلب را تبلیغ می‌کند

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو