حذف اجبار مادران به غربالگری جنین

منبع: برترین ها

7

1400/4/22

11:45


عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از حذف اجبار مادران به غربالگری جنین توسط مجلس خبر داد.

روزآروز: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از حذف اجبار مادران به غربالگری جنین توسط مجلس خبر داد.

زهره سادات لاجوردی، می‌گوید:

در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که در مجلس تصویب شده، اجبار مادران به غربال‌گری برداشته شده.

مطالب مشابه


تصویری