نون هم از سفره‌مون پرواز کرد!

منبع: برترین ها

7

1400/4/29

21:38


رییس اتاق اصناف تهران از ابلاغ رسمی افزایش قیمت نان در این استان توسط استانداری خبر داد. موضوعی که سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در شهرآرا شد.

رییس اتاق اصناف تهران از ابلاغ رسمی افزایش قیمت نان در این استان توسط استانداری خبر داد. موضوعی که سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در شهرآرا شد.

نون هم از سفره‌مون پرواز کرد!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو