احمد مسعود در لایو اینستاگرام چه گفت؟

منبع: برترین ها

13

1400/7/3

01:48


احمد مسعود، بامداد شنبه به یک برنامه لایو اینستاگرامی گفته ده‌ها گروه تروریستی ذیل جریان افراطی طالبان فعال شده اند.

خبرستان: احمد مسعود، بامداد شنبه به یک برنامه لایو اینستاگرامی گفته دهها گروه تروریستی ذیل جریان افراطی طالبان فعال شده اند.

احمد مسعود در لایو اینستاگرام چه گفت؟

* او از گروههای تروریستی چون القاعده، که همراه طالبان شده و علیه مردم و مقاومت افغانستان، می جنگند، نام برد.

* احمد مسعود گفت که این گروههای تروریستی که وارد افغانستان شده اند، مشغول سربازگیری هستند.

* احمد مسعود در این گفتگو از حمایت های مردم ایران، اقشار مختلف جامعه ایرانی، از ملت و مقاومت افغانستان تشکر کرد.

* وی همچنین، خرسندی خود را از خبرسانی این گروههای مردمی ابراز داشت.

* مشروح این گفتگو که توسط حسین جعفریان انجام شده به زودی در اختیار رسانه های قرار خواهد گرفت.

* حسین جعفریان در این برنامه لایو اعلام آمادگی کرده صوت این مصاحبه را در صورت تمایل صدا و سیما، در اختیار این سازمان قرار دهد.

مطالب مشابه


تصویری