به گزارش اکوایران، تئاتر یکی از این خدمات است که با تعطیلی مداوم به دلیل محدودیت‌های کرونا و همچنین سیاست‌گذاری‌های اشتباه با مشکلات بزرگی مواجه است و این بخش را تقریبا از پا درآورده.

با این حال با روند واکسیناسیون کشور امید است که شرایط برای این بخش از کالاهای فرهنگی بهتر شود.