شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۷ هزار و ۴۰۰ واحدی به ۴۲۲ هزار و ۹۴۱ واحد رسید. شاخص فرابورس نیز  ۲۰ هزار و ۸۵۷ واحد را ثبت کرد.

نمادهای فولاد ، فملی، فارس، کگل و فارسان بیشترین اثر مثبت را بر  شاخص بورس داشتند. کالا، فسبزوار، آپ سه نمادی بودند که مانع از رشد بیشتر شاخص بورس شدند.

ارزش معاملات بورس امروز به حدود  رقم  ۶ هزار میلیارد تومان رسید و ارزش معاملات فرابورس نیز  ۱۸  هزار میلیارد تومان بود.

خلاصه3