همزمان با استقرار دولت سیزدهم؛ لشکرکشی طیف لیبرال‌ها به گروه تخصصی سینمای «فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران»!

منبع: سینما پرس

184

1400/7/3

13:43


سینماپرس: اعضای گروه سینمای فرهنگستان هنر برای دوره‌ای ۲ساله منصوب شدند. اعضایی که مرور سوابق عمده ایشان حکایت از وابستگی تفکری آنها به جریان فرهنگی لیبرال دارد.

فرهنگستان هنر

سینماپرس: اعضای گروه سینمای فرهنگستان هنر برای دوره‌ای ۲ساله منصوب شدند. اعضایی که مرور سوابق عمده ایشان حکایت از وابستگی تفکری آنها به جریان فرهنگی لیبرال دارد.

به گزارش سینماپرس، بنا به پیشنهاد رئیس گروه تخصصی سینما و با موافقت رئیس فرهنگستان هنر، علیرضا اسماعیلی، دبیر این فرهنگستان، اعضای این گروه تخصصی را، برای دو سال منصوب کرد.

به موجب احکامی، محمدرضا اصلانی، علیرضا قاسم‌خان، مهدی رحیمیان، رائد فریدزاده، نیما جاویدی، امیر سحرخیز، هومن بهمنش، حسین شیخ الاسلامی، داریوش مهرجویی، علیرضا تابش و سیدرضا میرکریمی به مدت دو سال به عضویت در گروه تخصصی سینمای فرهنگستان هنر منصوب شدند.

گروه سینما از گروه‌های تخصصی هشت‌گانه فرهنگستان است که ریاست آن را مجید مجیدی، عضو پیوسته فرهنگستان، عهده‌دار است.

مطالب مشابه