دیدگاه وزیر ارشاد نسبت به تفاوت جنسیتی در هنر

منبع: برترین ها

16

1400/7/3

15:47


محمد مهدی اسماعیلی شنبه (سوم مهر) در حاشیه آیین آغاز سال تحصیلی هنرستان هنرهای زیبا تهران در جمع خبرنگاران و با تاکید بر هنرآموزی بانوان گفت: در حوزه هنرآموزی معتقد به تفاوت‌های جنسیتی نیستیم؛ باور داریم بانوان در حوزه هنر جلوتر از مردان هستند.

ایرنا: محمد مهدی اسماعیلی شنبه (سوم مهر) در حاشیه آیین آغاز سال تحصیلی هنرستان هنرهای زیبا تهران در جمع خبرنگاران و با تاکید بر هنرآموزی بانوان گفت: در حوزه هنرآموزی معتقد به تفاوت‌های جنسیتی نیستیم؛ باور داریم بانوان در حوزه هنر جلوتر از مردان هستند.

دیدگاه وزیر ارشاد نسبت به تفاوت جنسیتی در هنر

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو