سردفتری از پدر به پسر بدون آزمون منتقل می‌شود!

منبع: برترین ها

13

1400/7/21

08:23


رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس گفت: سردفتری، مثل میراث از پدر به پسر می‌رسد، می‌خواهیم این را برداریم.

مهر: رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس گفت: سردفتری، مثل میراث از پدر به پسر می‌رسد، می‌خواهیم این را برداریم.

سردفتری از پدر به پسر بدون آزمون منتقل می‌شود!

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو