کلان شهر و تنهایی احساسات ما!

کلان شهر و تنهایی احساسات ما!


منبع: فوت و فن

8

1400/7/21

09:06


در عکس‌های پیش روتان تنهایی انسان‌ها در عصر دیجیتال با نگاهی نو به تصویر کشیده شده است.

 

عکس‌هایی که می‌بینید جان دارند، پر از حرفند. آلن شالر در سری جدید کار خود تصاویری از انزوای انسان‌ها در روزگار جدید را به نمایش گذاشته است. ر این عکس‌ها عکاس سعی دارد نادیده گرفته شدن انسان توسط محیط اطرافش را نشان دهد و اینکه این موضوع چه حسی در ما ایجاد می‌کند. شالر در لندن به دنیا آمد، جایی که کلان شهر هم از آن زاده شد. اکثر عکس‌ها در خیابان و از وقایعی که به طور اتفاقی پیش آمدند گرفته شده اند، چرا که شالر می‌خواست عکس‌هایش حس واقعی زندگی شهری را به همان صورتی که هست، نشان دهند.

۱- لندن ۲۰۱۷

۲- لندن ۲۰۱۶

۳- لندن ۲۰۱۶

۴- لندن ۲۰۱۵

۵- لندن ۲۰۱۷

۶- هند، بمبئی ۲۰۱۷

۷- لندن ۲۰۱۷

۸- ایتالیا، فلورانس ۲۰۱۷

۹- کوه سامویی، تایلند ۲۰۱۷

۱۰- لندن ۲۰۱۷

۱۱- امارات متحره عربی، دبی ۲۰۱۶

۱۲- انگلستان، ساحل بورنموث ۲۰۱۷

۱۳- لندن ۲۰۱۷

۱۴- ایتالیا، فلورانس ۲۰۱۷

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو