توئیت کنایه‌آمیز عباس عبدی به مسئولان کشور

منبع: برترین ها

8

1400/7/21

17:25


عباس عبدی در پیام توییتری نوشت: تنها دلیل محرمانه بودن ثروت مدیران کشور، فقدان اراده برای مبارزه با فساد است.

برترین‌ها: عباس عبدی در پیام توییتری نوشت: تنها دلیل محرمانه بودن ثروت مدیران کشور، فقدان اراده برای مبارزه با فساد است.

عباس عبدی در توییتی نوشت: تنها دلیل محرمانه بودن ثروت مدیران کشور، فقدان اراده برای مبارزه با فساد است. و الا ثروت چیست که بخواهد محرمانه باشد؟ مگر اینکه ثروت محصول گناه و فساد باشد.

توئیت کنایه‌آمیز عباس عبدی به مسئولان کشور

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو