نرخ سود بین بانکی در ۶ هفته متوالی روندی افزایشی داشته است. در این هفته ها بانک مرکزی با کاهش جذب نقدینگی و افزایش بسط پول در بازار باز سعی در کنترل رشد سریع این متغیر داشته و تلاش کرد این مسیر فزاینده را با افزایش داد و ستد در عملیات بازار باز کنترل کند.

به طور کلی افزایش و کاهش متغیر نرخ سود بین بانکی در هر مقطعی سیگنالی از وضعیت تورمی در جامعه بوده و متاثر از افت و خیز وضعیت حساب جاری بانک ها است. طبق بررسی ها روند صعودی نرخ سود در هفته اخیر نیز  ادامه پیدا کرده و رکورد جدیدی را به ثبت رسانید.

تلاش بازار باز برای مهار نرخ سود

بانک مرکزی به طور کلی از طریق دو بازار به صورت هفتگی سعی در مدیریت حساب نقدینگی بانک‌ها دارد. بازار باز و بازار بین بانکی.

با این تفاوت که در بازار بین بانکی بانک مرکزی عملکردی منفعلانه داشته و در بازار باز رفتاری کنش گر.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر«تداوم رکورد زنی‌ها در نرخ بهره بین بانکی+ نمودار» بخوانید.