چگونه با حشرات خانه مبارزه کنیم

منبع: پرشین وی

3

1400/7/22

09:34


از بین بردن حشرات خانگی متفاوت است و برای هر حشره روش‌های مخصوصی وجود دارد. با ما همراه باشید .

چگونه با حشرات خانه مبارزه کنیم

برای بسیاری از ما، از بین بردن حشرات خانگی کار بسیار دشواری است،
راه‌های دفع حشرات را دراین مقاله جمع اوری کرده ایم . با ما در پرشین وی همراه باشید.

 

راه‌های دفع حشرات

در صورت گزش زنبور چه کنیم : بهتراست محل گزش زنبور را با جوش شیرین وآب آغشته نمائیم سپس یک،
تکه پیاز روی محل گزش می گذاریم تا زهر را کاملاً جذب کند .جلوگیری از ورود مگس برای جلوگیری از ورود ؛
مگس ابتدا درهای ورودی را با طوری می پوشانیم و زباله هاحتماً درون کیسه زباله باشد.سطل زباله زود به؛
زود خالی شود. از تجمع ظروف کثیف جلوگیری شود.

مبارزه با بید از ورقه های آماده ضد بید برای کمد لباس می توان استفاده نمود و یا از موادضد بید که به صورت،
گلوله های کوچک ریز وجود دارد در بین پتوهای پشمی استفاده نموده ویا کمی ازنفتالین استفاده می نمائیم .
مبارزه با سوسک با توجه به زیانهای بهداشتی و اقتصادی ناشی از وجود سوسکها در اماکن لازم است که محیط،
زیست انسانی از وجود این حشرات پاک شده و پیشگیریهای لازم جهت جلوگیری از پیدایش و ازدیاد آنها به عمل،
آید.

بهسازی محیط بهترین روش مبارزه با سوسکها است که طی آن لازم است پناهگاههای سوسکها از بین برده شوند.
برای این منظور باید در چهارچوب درهای فرسوده تعویض شوند و کلیه شکافهای دیوارها، کف، سقف، درزهای بین پله‌ها ،
و….با سیمان یا مصالح دیگر دقیقاً‌ گرفته شوند.گاهی لازم است بندکشی بین کاشی‌های دیوار و کف و حاشیه و اطراف،
قرنیزها تشدید گردد.حفظ بهداشت، نظافت ساختمانها و جمع‌آوری، حمل و دفع بهداشتی زباله‌ در داخل اماکن و معابر ،
تاثیر مستقیم بر کاهشتعداد سوسکها دارد.از ریخت و پاش مواد غذایی و انبار کردن پس مانده‌های مواد غذایی و نان،
خشک در ساختمانها باید جلوگیری شود.

راه‌های دفع حشرات

راه‌های دفع حشرات

روش‌های از بین بردن موریانه

پوشاندن آب انبارها و مخازن آب، دفع صحیح فاضلاب، نصب صحیح و تراز نمودن سیفونها، خشکاندن محیط‌های مرطوب،
گذاشتن توریدر مدخل هواکش فاضلاب‌ها و چاههای فاضلاب و گذاشتن سرپوش کف‌شویه‌ها از ورود و خروج سوسک،
و لانه گزینی این حشره جلوگیری می‌کند.علاوه بر به کارگیری موازین بهسازی، با استفاده از سموم حشره‌کش نیز،
می‌توان به مبارزه با سوسکها پرداخت که اینروش با توجه به ایجاد آلودگی محیط زیست به عنوان آخرین روش برای مبارزه،
با سوسکها تلقی می‌گردد.

اگرچه وجود سوسکها در اماکن موجب بروز مخاطرات بهداشتی فراوان می‌گردد اما خطرات ناشی از استفاده از ترکیبات،
سمی برایاز بین بردن آنها بخصوص در صورتی که با رعایت کامل جوانب احتیاط نباشد به مراتب بیشتر از وجود سوسکهاست.
نوع سم و نحوه سمپاشی باید توسط افراد ورزیده و متخصص این امر انتخاب گردد و سمپاشی باید توسط اینافراد انجام شود.
هنگام سمپاشی باید کلیه موازین احتیاطی رعایت گردد.

راهکار برای حفاظت خانه در مقابل حشرات

لازم است قبل از سمپاشی محلهای مورد نظر تمیز و در صورت امکان شستشو گردند و مواد غذایی، ظروف غذاخوری،
وسایل کودکان و وسایل خواب و پرندگان باید از محل خارج یا روی آنها کاملاً پوشانیده شود.
برای مبارزه با سوسکها، یک بار سمپاشی محلهایی که زود به زود شسته می‌شود و استفاده از سمومی که اثر،
ابقائی آنها کم است کافی نمی‌باشد و ممکن است کپسولهای تخم موجود در محل که پنهان می‌باشند به تدریج باز،
شوند، بنابراین لازم است سم بیش از ۲-۳ ماه روی سطوح باقی بماند و یا در صورت شستشوی محل، سمپاشی،
باید تکرار گردد.

راه‌های دفع حشرات

راه‌های دفع حشرات

نحوه برخورد با مورچه های خانگی مزاحم چگونه با تجمع مورچه ها در خانه مقابله کنیم ؟ توصیه می شود،
که فقط در صورت مزاحمت جدی مورچه ها ، آنها را ازبین ببرید مورچه های خانگی اغلب حشرات مفیدی،
هستندکه با شکار کردن حشرات کوچک و تخم ها و نوزادان آنها و جمع آوری ذرات مواد غذایی از نقاط،
غیر قابل دسترس ، به ما در تمیز کردن خانه کمک می رسانند.

ستاره – راسخون

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو