خودکشی نمایشی برای جذب فالوور!

منبع: برترین ها

12

1400/7/25

17:46


فرد معتادی که سابقه حبس با جرم‌های متفاوتی دارد با راه اندازی پیج در اینستاگرام و ساخت چند کلیپ نامناسب سعی در بالا بردن فالور داشت.

آخرین خبر: فرد معتادی که سابقه حبس با جرم های متفاوتی دارد با راه اندازی پیج در اینستاگرام و ساخت چند کلیپ نامناسب سعی در بالا بردن فالور داشت.

این معتاد سابقه دار در اخرین کلیپ خود سعی داشت با خودکشی نمایشی استان کرمان در پل عابر مرکز شهر نرماشیر فالور بیشتری جذب کند که با حضور پلیس ارشاد تحویل اورژانس اجتماعی داده شد.

خودکشی نمایشی برای جذب فالور!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو