دیدار احمد مسعود با محمدحسین جعفریان در مشهد + عکس

23

1400/9/17

09:32


محمدحسین جعفریان کارشناس ارشد مسائل افغانستان از ملاقات خود با احمد مسعود فرمانده مقاومت جبهه پنجشیر در مشهد خبر داد.

دیدار احمد مسعود با محمدحسین جعفریان در مشهد + عکس

دیدار احمد مسعود با محمدحسین جعفریان در مشهد + عکس

دیدار احمد مسعود با محمدحسین جعفریان در مشهد + عکس