یک استاد ارتباط می گفت اگر دیدید یکسری عناصر در یک رویداد تکرار می شود آن را خبر ندانید بلکه یک پدیده عادی است. با این تعریف برخی ویژگی های انتصاب های دولت ابراهیم رئیسی را عادی باید توصیف کرد.

دانش آموخته دانشگاه امام صادق بودن یا سابقه مدیریتی در دولت احمدی نژاد داشتن. اکثرا انتصاب های رئیسی هر دو یا یکی از ویژگی ها را داشته است.

آخرین انتصاب او نیز از این قاعده استثنا نیست. اصغر ابوالحسنی هستیانی قائم مقام جدید بانک مرکزی هم دانش آموخته دانشگاه امام صادق است و هم در دوره محمود احمدی نژاد صاحب منصب بوده است.

او در وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت احمدی نژاد معاون بانکی و بیمه ای شد، در همان دوره نقشه راه همکاری با گروه اقدام مالی یا همان اف ای تی اف معروف کلید خورد.

در آن دوران صندلی معاونت اقتصادی بانک مرکزی چند ماهی بدون معاون بود. همانند وضعیتی که کرسی قائم مقام این بانک از 9 خرداد تا به امروز داشت. او در آن زمان به بانک مرکزی آمد و با حکم بهمنی معاون اقتصادی شد. امروز نیز با پیشنهاد صالح آبادی و حکم رئیسی قائم مقام بانکی مرسی شد کرسی که شش ماه بود بلاتکلیف بود. ظاهرا بخت او با کرسی های بلاتکلیف گره خورده است. دیروز معاونت اقتصادی و امروز قائم مقامی بانک مرکزی.

متن کامل این گزارش را با تیتر «یک امام صادقی دیگر در دولت رئیسی!»‌ در اقتصادنیوز بخوانید.