ویدیو سرقت پژو ۲۰۶ در کمتر از ۲۰ ثانیه در مشهد

منبع: برترین ها

85

1400/9/29

10:20


سرقت ضبط خودرو در کمتر از ۲۰ ثانیه در فرامرز عباسی مشهد اتفاق افتاد.

خبرگزاری رکنا: این دزد حرفه ای، در مشهد در یک چشم به هم زدن، ضبط خودرو را به سرقت برد. ببینید.

فیلم سرقت پژو ۲۰۶ در کمتر از ۲۰ ثانیه در مشهد