سفیر چین در پیست دیزین

سفیر چین در پیست دیزین


منبع: برترین ها

383

1400/11/28

17:34


سفیر چین با حضور در پیست دیزین از تمرین تیم ملی پارااسکی بازدید کرد.

خبرگزاری صداوسیما: سفیر چین با حضور در پیست دیزین از تمرین تیم ملی پارااسکی بازدید کرد.

سفیر چین در پیست دیزین

سفیر چین در پیست دیزین

سفیر چین در پیست دیزین

سفیر چین در پیست دیزین

سفیر چین در پیست دیزین

سفیر چین در پیست دیزین

سفیر چین در پیست دیزین

سفیر چین در پیست دیزین

سفیر چین در پیست دیزین

سفیر چین در پیست دیزین

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو