برنیکه وولفسبورگ، مدیر باشگاه میوندالن نیز تایید کرد که سوشا مکانی روی بازیهای تیمش شرط بندی کرده است و این اتفاق در ۱۲ مسابقه رخ داده است.

drammens tidende نوشت که مکانی در ۹ بازی که خودش در ترکیب تیم بوده، شرط بندی کرده است. مدیر میوندالن همچنین گفت: کاری که این دروازه بان انجام داده احمقانه و ناشیانه است، اما از تبانی تبرئه شده است.

محرومیت سوشا مکانی به دلیل شرط بندی