همچنان تاکید و توصیه بر این است که هموطنان در اسرع وقت نسبت به تکمیل واکسیناسیون خود و فرزندان شان و نیز تشدید رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام کنند. 

آخرین وضعیت رنگبندی شهرستانها:

قرمز: ۳۳۷ شهر

نارنجی: ۶۴ شهر

زرد: ۴۷ شهر

آبی: ۰