سورپرایز ترسناک زن غواص در اقیانوس

منبع: برترین ها

28

1401/8/6

21:18


زن قواصی که قصد قواصی در دریا را داشت به محض مواجه با کوسه در کمین نشسته، به قایق برگشت و جان خود را نجات داد.

خبرآنلاین: زن قواصی که قصد قواصی در دریا را داشت به محض مواجه با کوسه در کمین نشسته، به قایق برگشت و جان خود را نجات داد. 

سورپرایز ترسناک زن غواص در اقیانوس

نظرات