کاروانسرای فرسفج یکی از جاهای دیدنی استان همدان است

منبع: همگردی

1

1401/11/15

15:31


جاذبه ها/ براساس آخرین اخبار و گزارش های منتشر شده، کاروانسرای فرسفج یکی از جاهای دیدنی استان همدان است.

یکی از کاروانسراهای استان همدان، کاروانسرای شاه عباسی فرسفج بوده که در 23 کیلومتری جنوب غربی تویسرکان و 5 کیلومتری جاده تویسرکان کنگاور قرار گرفت. این کاروانسرا به سبک معماری عهد صفوی ساخته شده و شکل کاروانسرا مستطیل 4 ایوانی بوده و با 4 برج دایره ای شکل در 4 گوشه و 3 برج نیم دایره در وسط اضلاع شرقی غربی و شمالی احداث شده است. در قسمت فوقانی برج ها چند ردیف آجر کاری کنگره ای کار شده و برج ها علاوه جنبه تزئینی، محل دیده بانی هم بوده اند. درگاه کاروانسرا هم در وسط جبهه جنوبی بنا واقع شده است.

این کاروانسرا با داشتن دیوارهای قطور و سقف های طاق ضربی آجری از استحکام فوق العاده ای برخوردار بوده و اتاقهای متعدد متصل به هم با ایوانها و فرش اندازهای مناسب بر استراحت مسافرین در آن ساخته شد. در دو طرف داخلی، پیش طاقه اتاقها با آجر تراش به صورت قابهای بزرگ لوزی شکل کار شده است. در میان این کاروانسرا، چشمه آبی وجود دارد که در تمامی فصول سال به یک میزان آبدهی داشته و آب بسیار گوارایی هم دارد.

کاروانسرای فرسفج یکی از جاهای دیدنی استان همدان است

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو