اولین مزایده صندوق توسعه و احیا در سال 1402 برگزار شد

منبع: همگردی

1

1402/3/4

16:38


خبرگزاری مهر/ براساس آخرین خبرهای بدست آمده، اولین مزایده صندوق توسعه و احیا در سال 1402 برگزار شد.

اولین مزایده سال 1402 توسط صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی با حضور مدیرعامل صندوق، اعضای کمیسیون مزایده، نماینده دستگاه های نظارتی و سازمان بازرسی برگزار شد.

در این مرحله از مزایده، 19 بنای تاریخی و فرهنگی در راستای مشارکت مردمی و مردمی سازی حفاظت به مزایده گذاشته شده بود.

در فرآیند برگزاری کمیسیون مزایده، متقاضیان بناهای تاریخی حمام قلعه، خانه دانشمندی و خانه آقایی زاده، خانه ناصرالدین میرزا، خانه سرهنگ ایرج و عمارت اربابی لیقوان با کسب امتیاز لازم در حد نصاب و همچنین رعایت ضوابط و مقررات قانونی برنده شده و برای مرمت، احیا و بهره برداری انتخاب شدند.

اولین مزایده صندوق توسعه و احیا در سال 1402 برگزار شد

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو