متولدین این 5 ماه سال از همه حسودترند!

منبع: خبرنما

2

1402/8/19

14:01


اگر می‌خواهید بدانید متولدین کدام ماه از همه حسودترند این مطلب را بخوانید. ما به شما نشانه های زودیاکی را معرفی می‌کنیم که حسودترین افراد در روزی زمین هستند. متولدین این 5 ماه سال به دارایی و دستاوردهای دیگران حسادت می‌کنند. همچنین اینکه شریک زندگی‌شان به دیگران توجه کند نیز باعث حسادت آنها می‌شود. آن‌ها […]

متولدین این 5 ماه سال از همه حسودترند!

اگر می‌خواهید بدانید متولدین کدام ماه از همه حسودترند این مطلب را بخوانید. ما به شما نشانه های زودیاکی را معرفی می‌کنیم که حسودترین افراد در روزی زمین هستند.

متولدین این 5 ماه سال به دارایی و دستاوردهای دیگران حسادت می‌کنند. همچنین اینکه شریک زندگی‌شان به دیگران توجه کند نیز باعث حسادت آنها می‌شود. آن‌ها اگر توجه شریک عاطفی خود را نداشته باشند احساس ناامنی می‌کنند و حتی اعتماد به نفس خود را نیز از دست می‌دهند. افراد حسود شخصیت مالکانه و کنترل کننده دارند.

متولدین کدام ماه از همه حسودترند؟

این 5 ماه سال از همه حسودترند:

آبان

آبان ماهی ها حسودترین متولدین سال هستند. آن‌ها به هر چیزی حسادت می‌کنند، خواه شریک زندگی‌شان باشد و یک دوست یا حتی یک آشنای ساده. سعی کنید همیشه به آبان ماهی ها توجه کنید و هیچ در مقابل جمع آن‌ها را نادیده نگیرید، زیرا خیلی زود عصبانی می‌شوند. در واقع آن‌ها بیشتر زمانی احساس حسادت می‌کنند که اطراف آشناهایشان آدم های جدید ببینند. این حس حسادت نیز به دلیل عدم اعتمادشان به دیگران است.

وقتی صحبت از روابط عاطفی باشد آبان ماهی ها تبدیل به افرادی مشکوک، حیله گر و کنترل کننده می‌شوند. یک آبان ماهی به سختی به کسی اعتماد می‌کند، اما اگر یک بار به کسی اعتماد کند دیگر هرگز به او شک نخواهد کرد. همچنین آن‌ها در روابط‌شان خیلی جدی هستند، به همین دلیل اگر یک بار اعتمادشان را بشکنید، دیگر هیچ وقت حق برگشت ندارید.

تیر

پس از آبان ماهی ها، متولدین تیر حسودترین افراد هستند. آن‌ها از حساس ترین متولدین سال هستند، زیرا اگر شریک عاطفی یا دوستان نزدیک‌شان توجه بیش از حدی به دیگری نشان دهند، به راحتی احساس ناامنی می‌کنند و حس حسادت‌شان بیدار می‌شود.

تیر ماهی‌ها شرکای عاطفی وفادار و فداکاری هستند، به این شرط که شریک زندگی‌شان هم به همین اندازه به احساس بین‌شان اهمیت بدهد. هرچند تیر ماهی ها ظاهر خشن و جدی دارند اما قلبی لطیف و مهربان دارند و هیچ وقت نمی‌توانند کم توجهی عشق زندگی‌شان را تحمل کنند.

مرداد

با این که متولدین مرداد افرادی با اعتماد به نفس و مستقل هستند اما ترس از رها شدن و خیانت منجر به ایجاد حسادت در آن‌ها می‌شود. مرداد ماهی‌ها خلق و خوی خشن و جدی دارند. آن‌ها عاشق توجه هستند و از نادیده گرفتن متنفرند.

متولدین مرداد علیرغم غرور و منیت خود به توجه، تحسین و تایید دیگران نیاز دارند. اگر شریک زندگی یا دوست‌شان به آن‌ها توجه نکند، حسادت آن‌ها را خواهد کشت.

اردیبهشت

اگر می‌خواهید بدانید متولدین کدام ماه حسودترند، باید اردیبهشتی ها را نام ببریم. آن‌ها شخصیتی سرسخت و مالکانه دارند. همچنین هم وفادارند هم قابل اعتماد، اما در روابط‌شان محافظه کارانه عمل می‌کنند. اردیبهشت ماهی‌ها به سختی به دیگران اعتماد می‌کنند و به سرعت به افرادی که به عشق زندگی‌شان نگاه می‌کنند، مشکوک می‌شوند. اگر شریک زندگی‌شان به دیگران توجه کنند، احساس حسادت آن‌ها فوران خواهد کرد.

آن‌ها حسود هستند اما قلبی به شدت حساس و آسیب پذیر دارند، به همین دلیل نباید هرگز یک اردیبهشت ماهی را اذیت کنید زیرا دیگر هرگز بخشیده نخواهید شد. از طرفی متولدین اردیبهشت مادی گرا هستند و اگر کسی چیزی داشته باشد که آن‌ها نداشته باشند، به او حسادت خواهند کرد.

فروردین

فروردین یکی دیگر از متولدین حسود سال است. متولدین این ماه به شدت مستقل هستند. اما وقتی صحبت از روابط عاطفی به میان می‌آید حسود بوده و می‌خواهند شریک عاطفی شان تنها به آن‌ها توجه کند. هیچ فروردین ماهی نادیده گرفته شدن و فراموش شدن را دوست ندارد. به همین دلیل اگر شریک زندگی‌شان آن ها را نادیده بگیرد احساس حسادت‌شان برانگیخته خواهد شد.

شاید متولدین فروردین از بیرون فردی سخت و ترسناک به نظر بیایند، اما زیر آن چهره سفت و سخت، قلبی مهربان و پر از عشق وجود دارد که حاضرند برای شریک عاطفی شان هر کاری انجام دهند. تا زمانی که به آن‌ها توجه کنید و حس حسادت‌شان را بیدار نکنید، همچنان با شما مهربان خواهند بود. فراموش نکنید که هیچ وقت باعث عصبانیت آن ها نشوید.

نظرات


تصویری


ویدئو