آرشیو مطالب مرتبط با آنفلوآنزای اسپانیایی


حقایقی عجیب از بلایی که آنفلوآنزای اسپانیایی بر سر دنیا آورد!

جزئیات عجیب از بلایی که آنفلوآنزای اسپانیایی بر سر دنیا آورد و قربانیان این بیماری خطرناک ادامه خبر

آنفلوآنزای اسپانیایی صد سال پیش با دنیا چه کرد؟

فاجعه آنفلوآنزای اسپانیایی در بهداشت عمومی ایران نقش اساسی داشت و باعث ایجاد انستیتو پاستور در تهران شد ادامه خبر

تصویری


ویدئو